E-Okul Sıkça Sorulan Sorular

Bazı öğrencilerin bilgilerini girerken hata mesajı veriyor ve öğrenciyikaydedemiyoruz.a- Eğer kaydı yapılacak öğrencinin OKUL NUMARASI daha önceden başka biröğrenciye verildiyse, ekleme işlemi sırasında hata mesajı oluşmaktadır. Hataylakarşılaşıldığında okul numarası ile arama yaparak numaranın daha önceden bir öğrenciiçin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmedir. Eğer kullanıldıysa numaranındeğiştirilmesi gerekir.b- Öğrenciyle ilgili bilgiler MERNİS sisteminden alınmaktadır. Oradan gelen bilgilerdehata olduğu zaman ekleme işlemi yapılamamaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin kimliknumaraları bildirildiğinde hatalı kayıt bulunarak düzeltilebilmektedir.İlköğretime kayıt yaşından büyük ve küçük öğrenciler sisteme eklenebilecek midir? Kayıtlı öğrencilerin mağdur olmaması için sistemde kayıt yaşları ile ilgili düzenleme ilgiligenel müdürlüklerin talepleri doğrultusunda yapılacaktır.Eklediğim bir öğrenciyi silemiyorum. Ne yapmam gerekli? Öğrenci İşlemleri/Öğrenci Dosya Bilgileri altında bulunan Ayrılma işlemleri ekranındabulunan “Sehven girildi. Silinecek.” Bölümü seçildiğinde bu durumda olan öğrencilerintüm bilgileri Nakil Ekranları açılana kadar sistemden her yarım saatte bir otomatik olaraksilinecektir. Nakil Ekranları açıldığında bu seçenek listeden çıkarılacaktır.Nakil giden öğrenci bilgileri girilecek mi? Halen okulunuzda aktif öğrenimine devam eden öğrenciler dışındakilerin kaydıyapılmayacaktır. Bu durumda olan öğrenciler nakil gittikleri okullardan girilecektir.Anasınıfında okuyan öğrenciler kaydedilecek mi? Bu öğrenciler için OKULNUMARASI verilmemektedir. Sistem Okul Numarası olmadan girişe izin vermiyor.Ne yapmamız lazım?Anasınıfında okuyan öğrenci bilgileri e-okul’ a kaydedilecektir. Anasınıfında okuyanöğrencilere OKUL NUMARASI verme zorunluluğu olmamasına rağmen kayıtlarınınyapılabilmesi için okulda kullanılmayan ve diğer öğrenci numaralarıyla çalışmayacak biraralıktan başlanarak geçici numara verilmelidir. Sistem her okuldaki öğrenci bilgisinin tekolmasına izin vermektedir. Bundan dolayı bu durumda olanlara tek bir numara verilemez.Her öğrenci için ayrı bir numara verilmelidir.E-okul bilgi girişlerinde sadece öğrencinin kimlik bilgilerini girmek şu an için yeterlimidir? 19 Şubata kadar resimlerini aktarmak ya da diğer bilgileri düzenleyipsisteme girmek çok zor görünüyor. Öneriniz nedir?E-okul bir okul yönetim yazılımı şekline dönüşecektir. Bilgi girişleri devam ederken diğertaraftan Nakil, Devamsızlık, Not Bilgileri..vb okulla ilgili bölümlerin de hazırlanmasıçalışmaları devam etmektedir. Bölümler hazırlandıkça kullanıma açılacaktır. Şimdiliksadece öğrenci kimlik bilgisinin kaydedilmesi yeterli değildir. Ekranlarda görülen bölümlere de bilgiler eksiksiz girilmelidir. Ancak bu bilgilerin girişi için 19 Şubat sınırıyoktur. Dönem içinde de girişler tamamlanabilir. DPY-B ve OKS sınavına gireceköğrencilerin fotoğraflarının mutlaka öncelikli olarak girilmesi gerekir.(Kurumişlemleri/Resim İşlemleri/ Resim Ekle Ekranı) Çünkü Sınav Giriş Belgesi bu bölümdenfotoğraflı olarak alınacaktır. Yine sınavla ilgili olarak adayların sınav ücretinden muafolup olmadıkları, sınav yerini ve sınav sırasındaki durumlarını etkileyecek özürlerininolup olmadığı bilgileri bu bölümlerden alınacaktır.(Öğrenci İşlemleri/Öğrenci DosyaBilgileri/Genel Bilgileri Ekranı)İlköğretim okulları dışındaki okullar bilgi girişini nasıl ve ne zaman yapacak?Ortaöğretim okulları, özel okullar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Bağlı Okullar veyurtdışında Türk Okullarında okuyan öğrencilerin bilgilerinin girişi için 13/02/2007tarihinden itibaren Sınav İşlemleri bölümünde bulunan öğrenci işlemleri bölümükullanıma açılacaktır. İlköğretim okulları dışındaki öğrencilerin tamamı değil sadece2007 DPY-B ve OKS sınavına girecek olanlarla ilgili bilgiler girilecektir. İlköğretimokulları dışındaki okullarda okuyan öğrencilerin;Öğrenci T.C. Kimlik Numarası,Adı soyadı,Sınıfı,Baba adı,Ana adı,Cinsiyeti,Doğum yeri,Doğum tarihi,TelefonuElektronik posta adresi,Engel durumu,Alan\Bölüm\Dal bilgisi,2828 Sayılı SHÇEK Kanunu kapsamında olup olmadığı,Yabancı dili bilgileri girilecektir.MEBBİS Kullanıcı kodu ve şifremle giriş yapamıyorum?E-okul için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifreler İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MEBBİSyöneticilerince verilmektedir. Okul kullanıcılarının bir defalık MEBBİS’ te kullandıklarıkullanıcı kodları ve şifreler e-Okul’ a aktarılmıştır. Bundan sonraki değişiklikler tamamene-Okul üzerinden yapılacaktır. Her iki sistemin şifresi ayrı olarak tutulabilir. Değişikliklerbirbirini etkilemez. Kullanıcı kodu ve şifresi olmayan okullar bulundukları illerdekiBilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticileriyle bağlantı kurmalıdır.Öğrenci bilgilerini sisteme kaydettikten sonra Nüfus Müdürlüğündeki bilgilerindedeğişiklik olursa nasıl düzelteceğim?Nüfus Müdürlüklerinden alınan bilgiler programda kırmızı etiketlerle gösterilmiştir. Bubilgilerin bulunduğu bölümlerde, araç çubuğu üzerindeki Yenile simgesine tıklanarakbilgiler güncellenebilir.Kaydettiğimiz öğrencilerin OKUL NUMARASINI değiştiremiyoruz?Öğrenci numarası değiştirme işlemi: Okulda kayıtlı bulunan öğrencilerin okulnumaralarında ya da sınıf ve şube bilgilerinde hata varsa bu bölümden değişiklikyapılabilir. Okul numarası her okulda tek bir öğrenciye verilebilir. Aynı okulda aynı okul numarasıyla 2 öğrenci kaydedilemez. Ancak öğrenci mezun olduktan sonra bilgileri başkabir tabloya alınacağından mezun olan öğrencinin okul numarası yeni kayıt olan öğrenciyeverilebilir. Öğrencinin okul numarasını sehven yanlış kaydettiyseniz ve doğru numarayıaynı zamanda başka bir öğrenci içinde kullandıysanız yapmanız gereken öncelikledeğiştireceğiniz öğrenciye okulda bulunmayan bir numara vererek kayıt işlemini yapmakve sonra hatalı numaraları düzeltmek olmalıdır.Öğrenciyi kaydetmek istediğimde şu an başka bir okulda kayıtlı şeklinde bir uyarımesajı alıyorum. Ne yapmam gerekli?Öğrenciler şu an halen devam ettikleri okulda kaydedilmek zorundadır. Sehven nakilgeldiği okula kaydedilen öğrencilerde bu uyarı mesajı çıkmaktadır. Öğrenci aynı anda tekbir okulda kayıtlı görülebilir. Bu nedenle Nakil Ekranları henüz açık olmadığı içinöğrencinin nakil geldiği okuldan silinmesi gerekir. Silme işlemini de bilgiyi kaydedenokul müdürlüğü yapabilir.Sınıf Listesi, Öğrenci Belgesi,..vb raporları nasıl alacağım?EKRAN KODURAPOR AÇIKLAMASNV02001DPY Tercih ListesiIOG02001Öğrenci Belgesi (Ek-3)IOG02006Şube Listesi (Ada Göre Sıralı)IOG02007Şube Listesi (Soyada Göre Sıralı)IOG02008Şube Listesi (Tc Kimlik No Kullanılmadan)IOM01001Öğrenci SayılarıIOG02005Şube Listesi (Öğrenci No Sıralı)SNV02002Tercih Listesi (Alan/Bölüm)Öğrenci Dosyası (Hazırlanıyor)Yatılı, burslu öğrenci listesi (Hazırlanıyor)Engelli Öğrenci Listesi (Hazırlanıyor)2828 Sayılı SHÇEK kanuna bağlı öğrenci listesi(hazırlanıyor)Öğretmen çocukları listesi (hazırlanıyor)Eklediğim bir şubeyi silemiyorum?Programda şube silme işlemi yoktur. Silmek istediğiniz şubeyi seçerek Kapalıgöstermeniz gerekir. Kapalı şubeler listelerde görünmemektedir.Okulumda görevlendirmeyle gelerek derse giren öğretmenler var. Bunları ŞubeÖğretmenleri listesinde göremiyorum?Kadrosu başka okulda görüldüğü halde görevlendirmeyle gelerek derse girenöğretmenlerin görevlendirme bilgileri MEBBİS –Atama Modülü –PersonelGörevlendirme bölümüne işlenmelidir. Bu bölüme öğretmenin görevlendirildiği okullailgili bilgiler işlendiğinde programda görülecektir.
SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 yorum: